Etrade ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2021
 • CVR 42658472

Virksomheden Etrade ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet" og har adresse i Køge. De blev etableret i 1. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.505 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Frank Andreassen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

37’ DKK

Egenkapital

77’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

55’ DKK

Likviditetsgrad

93 %

Svag

Afkastningsgrad

15 %

God

Soliditetsgrad

17 %

Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

450’ DKK

Bruttofortjeneste

670’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

347’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  670’
  -600’
  -4’
  -
  66’
  -
  -
  -
  -
  55’
  -
  55’
  -18’
  37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  56’
  56’
  103’
  300’
  2’
  -
  -
  45’
  347’
  450’
  40’
  37’
  -
  -
  77’
  -
  77’
  2’
  2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  237’
  372’
  450’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Etrade ApS 01.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Københavnsvej 109 · DK-4600 Køge 06.12.2021
Nikolines Vej 49 · DK-4640 Faxe 27.09.2021 05.12.2021
Nikolines Vej 49 · DK-4640 Faxe 01.09.2021 26.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 01.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-01 01.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.11.2023
Virksomheden tegnes af en likvidator 27.09.2023 19.11.2023
Selskabet tegnes af en direktør. 01.09.2021 22.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Frank Andreassen 20.11.2023
Frank Andreassen 01.09.2021
Frank Andreassen 01.09.2021 22.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Andreassen 01.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Etrade ApS

Københavnsvej 109
4600 Køge

CVR

42658472

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2021

P-nummer

1027510430

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479119
Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Kundeservice@SiCare.dk

Telefon

93831522

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-