Iggianut Catering ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. sep. 2021
 • CVR 42656046

Virksomheden Iggianut Catering ApS befinder sig i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv." og har adresse i Nuussuaq. De blev etableret i 6. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -56.006 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-56’ DKK

Egenkapital

-6’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-74’ DKK

Likviditetsgrad

94 %

Svag

Afkastningsgrad

-76 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-7 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

90’ DKK

Bruttofortjeneste

-68’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

90’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -68’
  -
  -
  -
  -68’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -74’
  -
  -74’
  -18’
  -56’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  90’
  50’
  -56’
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  86’
  -
  9’
  -
  96’
  90’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Iggianut Catering ApS 06.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kuanneq · GL-3905 Nuussuaq 06.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 06.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-06 06.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 06.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Michael Stig Lindhart 06.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Stig Lindhart 06.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Iggianut Catering ApS

Kuanneq
3905 Nuussuaq

CVR

42656046

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. september 2021

P-nummer

1027506123

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

563000
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive cafe og catering samt import af vin og spiritus

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-