Midtbyens maler- og byggeselskab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. sep. 2021
 • CVR 42655104

Virksomheden Midtbyens maler- og byggeselskab ApS befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 6. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -162.911 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-163’ DKK

Egenkapital

-123’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-207’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-315 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-198 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

62’ DKK

Bruttofortjeneste

-186’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -186’
  -10’
  -
  -
  -196’
  -
  -11’
  -
  -11’
  -207’
  -
  -207’
  -44’
  -163’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  62’
  40’
  -163’
  -
  -
  -123’
  -
  -123’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  146’
  -
  19’
  -
  185’
  62’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Midtbyens maler- og byggeselskab ApS 06.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bredgade 19 · DK-4000 Roskilde 30.01.2023
Bredgade 19 · DK-4000 Roskilde 06.09.2021 29.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 06.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-06 06.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 06.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lars Jakob Bech 06.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Jakob Bech 06.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Midtbyens maler- og byggeselskab ApS

Bredgade 19
4000 Roskilde

CVR

42655104

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. september 2021

P-nummer

1027505429

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lars@fam-bech.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage renovering, byggeri og malerarbejde samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-