Dacapo 2021 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2021
 • CVR 42651230

Virksomheden Dacapo 2021 ApS befinder sig i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse" og har adresse i Vordingborg. De blev etableret i 1. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dacapo 2021 ApS 01.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Aarsleffsgade 31 · DK-4760 Vordingborg 16.05.2023
Torvestræde 3 · DK-4720 Præstø 01.09.2021 15.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
433900 Anden bygningsfærdiggørelse 01.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-01 01.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 01.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Niels Oluf Skipper 26.04.2022
Jens Fenger-Eriksen 01.09.2021 26.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Oluf Skipper 30.04.2023
Jens Fenger-Eriksen 01.09.2021 30.04.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dacapo 2021 ApS

Aarsleffsgade 31
4760 Vordingborg

CVR

42651230

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2021

P-nummer

1027502004

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433900
Anden bygningsfærdiggørelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

isotester@gmail.com

Telefon

24484369

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-