G7 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. sep. 2021
 • CVR 42651117

Virksomheden G7 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kokkedal. De blev etableret i 3. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.681 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

Egenkapital

28’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

Likviditetsgrad

466 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

85 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

33’ DKK

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

23’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  -
  -
  -
  -
  23’
  23’
  33’
  40’
  -12’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  33’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
G7 Holding ApS 03.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Fasanvænget 407 · DK-2980 Kokkedal 30.12.2023
Lærdalsgade 2 · DK-2300 København S 03.09.2021 29.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-03 03.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 03.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Gabriel Dzieslaw 03.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gabriel Dzieslaw 03.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

G7 Holding ApS

Fasanvænget 407
2980 Kokkedal

CVR

42651117

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. september 2021

P-nummer

1027501873

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gabxter@gmail.com

Telefon

31773773

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-