Lilholt Consult ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2021
 • CVR 42650609

Virksomheden Lilholt Consult ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 1. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.295 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

14’ DKK

Egenkapital

54’ DKK

Omsætning

30’ DKK

Resultat før skat

19’ DKK

Likviditetsgrad

115 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

Svag

Soliditetsgrad

13 %

Tilfredsst.

Overskudsgrad

64 %

God

Balance

413’ DKK

Bruttofortjeneste

19’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

413’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  30’
  19’
  -
  -
  11’
  19’
  -
  0
  -
  0
  19’
  -
  19’
  -5’
  14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  412’
  413’
  413’
  40’
  14’
  -
  -
  54’
  -
  54’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  354’
  -
  -
  5’
  -
  -
  359’
  413’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lilholt Consult ApS 01.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
F.G.E. Rostrups Vej 3 · DK-8000 Aarhus C 03.12.2023
Heibergsgade 36 · DK-8000 Aarhus C 01.09.2021 02.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-01 01.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 01.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Per Lilholt 01.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Lilholt 01.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lilholt Consult ApS

F.G.E. Rostrups Vej 3
8000 Aarhus C

CVR

42650609

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2021

P-nummer

1027501598

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

per.lilholt@stofanet.dk

Telefon

20209292

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-