Højbyhave ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2021
 • CVR 42647969

Virksomheden Højbyhave ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Rønde. De blev etableret i 30. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Højbyhave ApS 22.11.2022
Duvald & Nygaard ApS 30.08.2021 21.11.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Randersvej 4 · DK-8410 Rønde 30.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 30.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-22 22.11.2022
2021-11-30 30.11.2021 21.11.2022
2021-08-30 30.08.2021 29.11.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Knud-Erik Nygaard Sørensen 30.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Majland Andersen 22.11.2022 19.02.2024
Erik Majland Andersen 22.11.2022
Knud-Erik Nygaard Sørensen 30.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Højbyhave ApS

Randersvej 4
8410 Rønde

CVR

42647969

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2021

P-nummer

1027498155

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at projektudvikle, bygge og fremskaffe finansiering til byggeri, grønne energiløsninger og andre hermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller