DPV Inc. ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2021
 • CVR 42646598

Virksomheden DPV Inc. ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i København N. De blev etableret i 1. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DPV Inc. ApS 01.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kapelvej 5 · DK-2200 København N 29.06.2023
Refshalevej 110B · DK-1432 København K 14.03.2022 28.06.2023
Østbanegade 9 · DK-2100 København Ø 09.09.2021 13.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 01.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-01 01.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 01.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Philip Duch Vangsgård 01.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Philip Duch Vangsgård 01.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DPV Inc. ApS

Kapelvej 5
2200 København N

CVR

42646598

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2021

P-nummer

1027494796

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

829900
Anden forretningsservice i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

benedicte.duch@gmail.com

Telefon

23347949

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-