Raun Storgaard ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2021
 • CVR 42640271

Virksomheden Raun Storgaard ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 30. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -213.192 DKK.

Medarbejderstaben består af 14 personer, hvor direktionen bl.a. består af Nabeel Javad Khiljee.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-213’ DKK

Egenkapital

-173’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-213’ DKK

Likviditetsgrad

19 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-216 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-178 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

97’ DKK

Bruttofortjeneste

662’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  662’
  -856’
  -16’
  -
  -210’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -213’
  -
  -213’
  -
  -213’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  97’
  40’
  -213’
  -
  -
  -173’
  -
  -173’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  216’
  271’
  97’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Raun Storgaard ApS 30.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Stamholmen 193A · DK-2650 Hvidovre 15.03.2022
A.D. Jørgensens Vej 30 · DK-2000 Frederiksberg 30.08.2021 14.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 21.11.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.08.2021 20.11.2021
642010 Finansielle holdingselskaber 30.08.2021 30.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-30 30.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Nabeel Javad Khiljee 16.03.2022
Casper Raun Storgaard 30.08.2021 15.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nabeel Javad Khiljee 15.03.2022
Casper Raun Storgaard 30.08.2021 15.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Raun Storgaard ApS

Stamholmen 193
2650 Hvidovre

CVR

42640271

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2021

P-nummer

1027488133

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

njk@raun-storgaard.dk

Telefon

93939293

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

14

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-