HARSØ Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. aug. 2021
 • CVR 42631353

Virksomheden HARSØ Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Brørup. De blev etableret i 24. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 320.673 DKK, mens den i 2022 var på 307.603 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 217.516 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

218’ DKK

-6%

Egenkapital

289’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

280’ DKK

-6%

Årets resultat

2023217.516 DKK
2022231.635 DKK

Likviditetsgrad

28 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

27 %

+4%
God

Soliditetsgrad

25 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.166’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

321’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

241’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  321’
  -
  -8’
  -
  313’
  -
  -33’
  -
  -33’
  280’
  -
  280’
  -62’
  218’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  925’
  -
  -
  -
  -
  925’
  -
  16’
  -
  225’
  -
  241’
  1.166’
  40’
  49’
  200’
  -
  289’
  -
  289’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  716’
  -
  8’
  -
  875’
  1.166’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HARSØ Ejendomme ApS 24.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hyacintvej 7 · DK-6650 Brørup 24.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 24.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-24 24.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening 24.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Peter Larsen Harders 24.08.2021
Brian Kyed Sørensen 24.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Larsen Harders 24.08.2021
Brian Kyed Sørensen 24.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HARSØ Ejendomme ApS

Hyacintvej 7
6650 Brørup

CVR

42631353

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. august 2021

P-nummer

1027478073

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og udleje erhvervsejendomme og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller