Danfoder ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. aug. 2021
 • CVR 42627593

Virksomheden Danfoder ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med kød og kødprodukter" og har adresse i Hanstholm. De blev etableret i 26. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.402 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

Egenkapital

29’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-14’ DKK

Likviditetsgrad

386 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

74 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

39’ DKK

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

39’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -14’
  -
  -14’
  -2’
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  39’
  39’
  40’
  -11’
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  10’
  10’
  39’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Danfoder ApS 24.01.2023
Danfond Tradecorp ApS 26.08.2021 23.01.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Industrihøjen 1 · DK-7730 Hanstholm 18.09.2023
Nørrekobbel 7B · DK-6400 Sønderborg 26.08.2021 17.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
463200 Engroshandel med kød og kødprodukter 26.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-24 24.01.2023
2021-08-26 26.08.2021 23.01.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 26.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Peter Theiss Holm 26.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Theiss Holm 26.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Danfoder ApS

Industrihøjen 1
7730 Hanstholm

CVR

42627593

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. august 2021

P-nummer

1027473640

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Eurofats ApS
 • Europroteins ApS
 • Scanmeat ApS

Branchekode

463200
Engroshandel med kød og kødprodukter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-