Boala ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. aug. 2021
 • CVR 42623814

Virksomheden Boala ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 18. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.139 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

Egenkapital

4.982’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-18’ DKK

Likviditetsgrad

79.810 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

4.988’ DKK

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.988’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  -18’
  -
  -18’
  -
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.033’
  -
  3.956’
  4.988’
  4.988’
  5.000’
  -18’
  -
  -
  4.982’
  -
  4.982’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  4.988’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Boala ApS 18.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Jenstrupvej 47 · DK-4700 Næstved 18.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 18.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-18 18.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.000.000 DKK 18.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Claus Kanne Heinrich 18.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Kanne Heinrich 18.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Boala ApS

Jenstrupvej 47
4700 Næstved

CVR

42623814

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. august 2021

P-nummer

1027468949

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

admin@koaladesigns.dk

Telefon

28748625

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

5.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-