Fuldthus ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. aug. 2021
 • CVR 42617342

Virksomheden Fuldthus ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 19. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.577 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

Egenkapital

55’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

15’ DKK

Likviditetsgrad

782 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

87 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

63’ DKK

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

63’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  20’
  15’
  -
  15’
  -
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  63’
  63’
  40’
  15’
  -
  -
  55’
  -
  55’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  63’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fuldthus ApS 19.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vølundsvej 12 · DK-3600 Frederikssund 19.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 19.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-19 19.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 19.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Brian Christensen 19.08.2021
Anders Bergmann Danckert 19.08.2021 19.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Christensen 19.08.2021
Anders Bergmann Danckert 19.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fuldthus ApS

Vølundsvej 12
3600 Frederikssund

CVR

42617342

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. august 2021

P-nummer

1027460530

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at varetage renoveringsopgaver, ombygninger, nybyg mv. samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-