Dada & Ernst Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. aug. 2021
 • CVR 42614696

Virksomheden Dada & Ernst Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nordhavn. De blev etableret i 20. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.933 DKK, mens den i 2022 var på -10.345 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -28.640 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-29’ DKK

-51%

Egenkapital

-8’ DKK

-136%

Omsætning

-

Resultat før skat

-29’ DKK

-51%

Årets resultat

2023-28.640 DKK
2022-19.015 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-56%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+43%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2 %

-124%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

361’ DKK

+53%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

27’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -20’
  -
  -20’
  -29’
  -
  -29’
  -
  -29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  333’
  333’
  -
  -
  -
  -
  27’
  27’
  361’
  40’
  -48’
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  368’
  361’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dada & Ernst Invest ApS 20.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Helsinkigade 6B · DK-2150 Nordhavn 20.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-20 20.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 20.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Peter Kumar Raagaard Pohani 20.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Kumar Raagaard Pohani 20.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dada & Ernst Invest ApS

Helsinkigade 6
2150 Nordhavn

CVR

42614696

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. august 2021

P-nummer

1027458005

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, anparter, fast ejendom, formueforvaltning og anden formuepleje, og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-