Barvo ApS

NORMAL
  • APS
  • Etableret 11. aug. 2021
  • CVR 42611344

Virksomheden Barvo ApS befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i Rødby. De blev etableret i 11. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.750 DKK, mens den i 2022 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -61.536 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-62’ DKK

< -999%

Egenkapital

-23’ DKK

-161%

Omsætning

-

Resultat før skat

-65’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-61.536 DKK
2022-1.869 DKK

Likviditetsgrad

12 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-122 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-764 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3’ DKK

-95%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
  • 2023
    -
    -4’
    -
    -
    -
    -4’
    -
    -
    -
    -
    -65’
    -
    -65’
    -3’
    -62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
  • 2023
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3’
    3’
    40’
    -63’
    -
    -
    -23’
    -
    -23’
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    26’
    3’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Barvo ApS 11.12.2023
Myne Holding ApS 11.08.2021 10.12.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Havnegade 30 · DK-4970 Rødby 11.12.2023
Havnegade 30B · DK-4970 Rødby 11.08.2021 10.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 11.12.2023
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.08.2021 10.12.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-11 11.12.2023
2021-08-11 11.08.2021 10.12.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af den samlede direktion. 11.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Haci Ömer Sertdemir 11.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Haci Ömer Sertdemir 11.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Barvo ApS

Havnegade 30
4970 Rødby

CVR

42611344

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. august 2021

P-nummer

1027453968

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bavo4472@hotmail.com

Telefon

51230625

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive pizzeria og hvad selskabet ledelse eller mener falder herind under.

Tegningsregel

selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-