CKVP Boligudlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. aug. 2021
 • CVR 42610208

Virksomheden CKVP Boligudlejning ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Støvring. De blev etableret i 19. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 178.299 DKK, mens den i 2022 var på 150.989 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -45.144 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-45’ DKK

-162%

Egenkapital

-22’ DKK

-198%

Omsætning

-

Resultat før skat

-39’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-45.144 DKK
2022-17.208 DKK

Likviditetsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+5%
Svag

Soliditetsgrad

-1 %

-177%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.001’ DKK

+28%

Bruttofortjeneste

178’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

4.023’ DKK

+30%

Tilgodehavende

12’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  178’
  -
  -68’
  -
  110’
  0
  -149’
  -
  -149’
  -39’
  -
  -39’
  -6’
  -45’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.989’
  -
  -
  -
  -
  3.989’
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  4.001’
  40’
  -62’
  -
  -
  -22’
  -
  -22’
  -
  -
  1.713’
  -
  -
  -
  2.249’
  905’
  -
  715’
  -
  10’
  -
  1.774’
  4.001’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CKVP Boligudlejning ApS 19.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Mastruphøj 47 · DK-9530 Støvring 19.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 19.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-19 19.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Vittrup Pedersen 19.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Vittrup Pedersen 19.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CKVP Boligudlejning ApS

Mastruphøj 47
9530 Støvring

CVR

42610208

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. august 2021

P-nummer

1027452724

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er boligudlejning og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-