Jesper A. Nielsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. aug. 2021
 • CVR 42606596

Virksomheden Jesper A. Nielsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 11. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 386.461 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

386’ DKK

+78%

Egenkapital

643’ DKK

+150%

Omsætning

-

Resultat før skat

384’ DKK

+77%

Årets resultat

2023386.461 DKK
2022216.893 DKK

Likviditetsgrad

66 %

+87%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

51 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.269’ DKK

+122%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

412’ DKK

+271%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’
  384’
  -
  384’
  -3’
  386’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  857’
  -
  -
  857’
  857’
  -
  -
  -
  113’
  300’
  412’
  1.269’
  40’
  -13’
  -
  -
  643’
  -
  643’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  451’
  -
  -
  -
  5’
  -
  626’
  1.269’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jesper A. Nielsen Holding ApS 11.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ingridsvej 8 · DK-2800 Kongens Lyngby 11.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-11 11.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 11.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Alsøe Nielsen 11.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Alsøe Nielsen 11.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jesper A. Nielsen Holding ApS

Ingridsvej 8
2800 Kongens Lyngby

CVR

42606596

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. august 2021

P-nummer

1027447682

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt formuepleje i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-