Writers Room Productions ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. aug. 2021
 • CVR 42595373

Virksomheden Writers Room Productions ApS befinder sig i branchen "Produktion af film og videofilm" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 12. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.898 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mette Britt Heeno.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

Egenkapital

25’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-19’ DKK

Likviditetsgrad

602 %

God

Afkastningsgrad

-63 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

30’ DKK

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  -19’
  -
  -19’
  -4’
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  22’
  30’
  30’
  40’
  -15’
  -
  -
  25’
  -
  25’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  30’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Writers Room Productions ApS 01.09.2021
Happy Fago Film ApS 12.08.2021 31.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Alhambravej 17 · DK-1826 Frederiksberg C 12.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
591110 Produktion af film og videofilm 12.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-01 01.09.2021
2021-08-12 12.08.2021 31.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 12.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Mette Britt Heeno 12.08.2021
Maja Birgitte Dyekjær 12.08.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
FAGO FILM ApS 12.08.2021
Happy Go Lucky Film ApS 12.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Britt Heeno 12.08.2021
Maja Birgitte Dyekjær 12.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Writers Room Productions ApS

Alhambravej 17
1826 Frederiksberg C

CVR

42595373

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. august 2021

P-nummer

1027434610

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

591110
Produktion af film og videofilm

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er medieproduktion samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller