Rixbi ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2021
 • CVR 42595101

Virksomheden Rixbi ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 7. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.715 DKK, mens den i 2022 var på -7.399 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.543 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

-110%

Egenkapital

701’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

-110%

Årets resultat

2023-10.543 DKK
2022109.118 DKK
2021330.375 DKK

Likviditetsgrad

3.680 %

+991%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-49%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

707’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

207’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -11’
  -
  -11’
  -
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  500’
  500’
  -
  -
  -
  -
  37’
  207’
  707’
  40’
  661’
  -
  -
  701’
  -
  701’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  707’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rixbi ApS 07.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ny Gjellerupvej 20 · DK-7400 Herning 25.08.2023
Gudenåvej 98 · DK-7400 Herning 07.07.2021 24.08.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-07 07.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 07.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Birgit Stærk Rix 31.05.2023
Ingolf Bjarne Krarup Rix 07.07.2021
Ingolf Bjarne Krarup Rix 07.07.2021 31.05.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ingolf Bjarne Krarup Rix 07.07.2021
Birgit Stærk Rix 07.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rixbi ApS

Ny Gjellerupvej 20
7400 Herning

CVR

42595101

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2021

P-nummer

1027434432

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber og at drive virksomhed med dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-