What The Hack ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2021
 • CVR 42590258

Virksomheden What The Hack ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Varde. De blev etableret i 10. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -28.031 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-28’ DKK

Egenkapital

12’ DKK

Omsætning

-26’ DKK

Resultat før skat

-28’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-221 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

100 %

God

Balance

12’ DKK

Bruttofortjeneste

-26’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -26’
  -26’
  -
  -
  -
  -26’
  4’
  -5’
  -
  -2’
  -28’
  -
  -28’
  -
  -28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  12’
  12’
  12’
  40’
  -28’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
What The Hack ApS 03.06.2023
Galanthus Gaming ApS 10.08.2021 02.06.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Rosenvej 1 · DK-6800 Varde 10.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 03.06.2023
591110 Produktion af film og videofilm 10.08.2021 02.06.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-03 03.06.2023
2021-08-10 10.08.2021 02.06.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 10.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Albert van Harten 10.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Albert van Harten 10.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

What The Hack ApS

Rosenvej 1
6800 Varde

CVR

42590258

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2021

P-nummer

1027428114

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Galanthus Gaming ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at levere konsulentydelser og rådgivning inden for informationssikkerhed, streaming og produktion af videoer, publicering af videoer, samt andre efter selskabets ledelses vurdering hensigtsmæssige aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-