Gielfeldt Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. aug. 2021
 • CVR 42583197

Virksomheden Gielfeldt Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 6. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.828 DKK, mens den i 2022 var på -9.987 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.828 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+16%

Egenkapital

21’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

+16%

Årets resultat

2023-8.828 DKK
2022-10.509 DKK

Likviditetsgrad

9 %

-26%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

7 %

-28%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

290’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  264’
  264’
  -
  -
  -
  -
  26’
  26’
  290’
  40’
  -19’
  -
  -
  21’
  -
  21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  264’
  269’
  290’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gielfeldt Holding ApS 06.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Backersvej 174 · DK-2300 København S 06.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 06.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-06 06.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 06.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Skovgaard Gielfeldt 06.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Skovgaard Gielfeldt 06.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gielfeldt Holding ApS

Backersvej 174
2300 København S

CVR

42583197

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. august 2021

P-nummer

1027419905

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-