Newstead Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. aug. 2021
 • CVR 42574562

Virksomheden Newstead Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 2. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.751 DKK, mens den i 2022 var på -6.650 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 412.273 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

412’ DKK

+52%

Egenkapital

723’ DKK

+133%

Omsætning

-

Resultat før skat

412’ DKK

+52%

Årets resultat

2023412.273 DKK
2022270.685 DKK

Likviditetsgrad

93 %

> +999%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+75%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

730’ DKK

+130%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  412’
  -
  412’
  -
  412’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  723’
  723’
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  730’
  40’
  0
  -
  -
  723’
  -
  723’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  7’
  730’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Newstead Holding ApS 02.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Højen 71 · DK-7400 Herning 02.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-02 02.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 02.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Arthur Newstead 02.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Arthur Newstead 02.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Newstead Holding ApS

Højen 71
7400 Herning

CVR

42574562

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. august 2021

P-nummer

1027408466

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber, samt andre dertil relaterede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-