Enø Sprit ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jul. 2021
 • CVR 42574082

Virksomheden Enø Sprit ApS befinder sig i branchen "Destillation, rektifikation og blanding af alkohol" og har adresse i Viby Sjælland. De blev etableret i 26. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.629 DKK, mens den i 2022 var på -35.094 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.366 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

+63%

Egenkapital

-2’ DKK

-119%

Omsætning

-

Resultat før skat

-14’ DKK

+62%

Årets resultat

2023-11.366 DKK
2022-30.471 DKK

Likviditetsgrad

96 %

-27%
Svag

Afkastningsgrad

-27 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-4 %

-118%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

43’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

+67%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

43’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -14’
  -
  -14’
  -3’
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  35’
  43’
  43’
  40’
  -42’
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  -
  -
  6’
  -
  45’
  43’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Enø Sprit ApS 26.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ågårdsvej 2 · DK-4130 Viby Sjælland 26.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 26.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-26 26.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 26.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lars Gjesing 26.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Gjesing 26.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Enø Sprit ApS

Ågårdsvej 2
4130 Viby Sjælland

CVR

42574082

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juli 2021

P-nummer

1027407885

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

110100
Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er produktion og handel af alkohol og øl, samt anden beslægtede virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-