KIS Ventures ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jul. 2021
 • CVR 42570737

Virksomheden KIS Ventures ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 30. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.978 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

Egenkapital

33’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

22 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

150’ DKK

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -2’
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  149’
  149’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  150’
  40’
  -7’
  -
  -
  33’
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  117’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  150’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIS Ventures ApS 30.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Amager Strandvej 34 · DK-2300 København S 23.05.2023
Kaktusvej 62 · DK-2300 København S 30.07.2021 22.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 30.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-30 30.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Hassel Iven Skjold 30.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Hassel Iven Skjold 30.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIS Ventures ApS

Amager Strandvej 34
2300 København S

CVR

42570737

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juli 2021

P-nummer

1027404290

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Bookrunner ApS
 • Exitplanner ApS

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kasper@exitplanner.app

Telefon

30220969

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-