Langelandsgade Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jul. 2021
 • CVR 42568767

Virksomheden Langelandsgade Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjallerup. De blev etableret i 29. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 17.854 DKK, mens den i 2022 var på -1.480.740 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 140.869 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Tanja Lund Mogensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

141’ DKK

+111%

Egenkapital

3.498’ DKK

+880%

Omsætning

-

Resultat før skat

145’ DKK

+109%

Årets resultat

2023140.869 DKK
2022-1.328.626 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

1 %

+100%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.498’ DKK

+833%

Bruttofortjeneste

18’ DKK

+101%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

371’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  18’
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  145’
  -
  145’
  -4’
  141’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.127’
  -
  -
  3.127’
  3.127’
  -
  -
  -
  -
  0
  371’
  3.498’
  40’
  3.458’
  -
  -
  3.498’
  -
  3.498’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.498’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Langelandsgade Holding ApS 01.01.2023
Rosen Lund ApS 29.07.2021 31.12.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Hjallerupvej 33 · DK-9320 Hjallerup 17.01.2023
Frendstrupvej 8 · DK-9541 Suldrup 29.07.2021 16.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2023
475910 Møbelforretninger 29.07.2021 31.12.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-24 24.12.2023
2023-01-01 01.01.2023 23.12.2023
2021-07-29 29.07.2021 31.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.12.2023
1.685.571 DKK 01.01.2023 23.12.2023
40.000 DKK 29.07.2021 31.12.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 29.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Christian Ancher Østergaard 01.01.2023
Tanja Lund Mogensen 29.07.2021
Tanja Lund Mogensen 29.07.2021 01.01.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Ancher Østergaard 01.01.2023
Casper Bach 29.07.2021
Tanja Lund Mogensen 29.07.2021 01.01.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Langelandsgade Holding ApS

Hjallerupvej 33
9320 Hjallerup

CVR

42568767

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juli 2021

P-nummer

1027401321

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

christian@caregnskab.dk

Telefon

51583700

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede selskaber, og fungere som mellem holding.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-