Blomgren Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. maj 2021
 • CVR 42561770

Virksomheden Blomgren Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 31. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 506.393 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

506’ DKK

-20%

Egenkapital

3.456’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

510’ DKK

-20%

Årets resultat

2022506.393 DKK
2021636.831 DKK
2020-159.916 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

11 %

-32%
God

Soliditetsgrad

80 %

-20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.340’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  9’
  484’
  37’
  -11’
  -
  26’
  510’
  -
  510’
  -4’
  506’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.250’
  -
  -
  2.250’
  2.250’
  -
  -
  1.137’
  951’
  2’
  -
  4.340’
  40’
  2.756’
  660’
  -
  3.456’
  -
  3.456’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  8’
  -
  885’
  4.340’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Blomgren Holding ApS 31.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bjernemarksvej 63 · DK-5700 Svendborg 31.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-31 31.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 31.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Morten Blomgren 31.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Blomgren 31.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Blomgren Holding ApS

Bjernemarksvej 63
5700 Svendborg

CVR

42561770

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. maj 2021

P-nummer

1027392675

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele, investere i værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-