Rise Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jul. 2021
 • CVR 42558907

Virksomheden Rise Invest ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 22. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.141 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

Egenkapital

20’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

497 %

God

Afkastningsgrad

-52 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

25’ DKK

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

25’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  25’
  25’
  40’
  -20’
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  25’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rise Invest ApS 22.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nibevej 364 · DK-9200 Aalborg SV 22.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 22.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-22 22.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 22.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Ole Rise 22.07.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
OR HOLDING AF 2006 ApS 22.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Rise 22.07.2021
Thea Meng Rise 22.07.2021
Sine Vestergaard Rise 22.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rise Invest ApS

Nibevej 364
9200 Aalborg SV

CVR

42558907

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juli 2021

P-nummer

1027389275

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer, samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller