E-C Olesen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2021
 • CVR 42554391

Virksomheden E-C Olesen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Grindsted. De blev etableret i 14. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -46.923 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-47’ DKK

-451%

Egenkapital

6’ DKK

-88%

Omsætning

-

Resultat før skat

-47’ DKK

-451%

Årets resultat

2023-46.923 DKK
202213.358 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6’ DKK

-88%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -47’
  -47’
  -47’
  -
  -47’
  -
  -47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  6’
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  40’
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
E-C Olesen Holding ApS 14.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Amtsvejen 54 · DK-7200 Grindsted 04.10.2023
Fiskerivej 1 · DK-7200 Grindsted 14.07.2021 03.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-14 14.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren alene 14.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Palle Olesen 14.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Palle Olesen 14.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

E-C Olesen Holding ApS

Amtsvejen 54
7200 Grindsted

CVR

42554391

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2021

P-nummer

1027383617

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i datter- og associerede selskaber samt andet efter direktionens skøn

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-