Fiord Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2021
 • CVR 42553573

Virksomheden Fiord Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København SV. De blev etableret i 7. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.395 DKK, mens den i 2022 var på -10.619 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.395 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

+91%

Egenkapital

-12’ DKK

-59%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-4’ DKK

+91%

Årets resultat

2023-4.395 DKK
2022-47.472 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-91%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+58%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-2 %

-62%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

594’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+59%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-92%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  593’
  593’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  594’
  -7’
  -4’
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  606’
  594’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fiord Holding ApS 07.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Frederikskaj 2D · DK-2450 København SV 08.08.2021
Frederikskaj 2D · DK-2450 København SV 07.07.2021 07.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-07 07.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 07.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jon Hovn Henriksen 07.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jon Hovn Henriksen 07.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fiord Holding ApS

Frederikskaj 2
2450 København SV

CVR

42553573

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2021

P-nummer

1027382998

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jonh@jonh.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-