Orbitia ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2021
 • CVR 42548375

Virksomheden Orbitia ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Greve. De blev etableret i 14. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 70.164 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Henrik Flintegaard Ehlert.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

70’ DKK

Egenkapital

110’ DKK

Omsætning

522’ DKK

Resultat før skat

94’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

85 %

God

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

18 %

God

Balance

110’ DKK

Bruttofortjeneste

94’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

110’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  522’
  94’
  -
  -
  429’
  94’
  -
  -
  -
  -
  94’
  -
  94’
  -23’
  70’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  110’
  110’
  110’
  40’
  70’
  -
  -
  110’
  -
  110’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  110’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Orbitia ApS 14.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gjeddesdalsvej 76 · DK-2670 Greve 14.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 27.07.2021
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 14.07.2021 26.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-01 01.09.2021
2021-07-14 14.07.2021 31.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 14.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Flintegaard Ehlert 14.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Flintegaard Ehlert 14.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Orbitia ApS

Gjeddesdalsvej 76
2670 Greve

CVR

42548375

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2021

P-nummer

1027376793

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Tiny Big Games ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivende og udførende ingeniørvirksomhed inden for integreret produktudvikling, opbygning og produktion af prototyper samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-