Lba Solution ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2021
 • CVR 42544442

Virksomheden Lba Solution ApS befinder sig i branchen "Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport" og har adresse i Bjerringbro. De blev etableret i 14. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.547 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lars-Christian Bach Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-32’ DKK

-4%

Egenkapital

-22’ DKK

-322%

Omsætning

111’ DKK

Resultat før skat

-44’ DKK

-19%

Årets resultat

2023-31.547 DKK
2022-30.217 DKK

Likviditetsgrad

23 %

-65%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-72 %

+62%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-37 %

-690%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-38 %

Ikke tilfredsst.

Balance

60’ DKK

-62%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18’ DKK

-81%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  111’
  -22’
  -
  -21’
  134’
  -43’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -44’
  -
  -44’
  -12’
  -32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  41’
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  60’
  40’
  -62’
  -
  -
  -22’
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  60’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lba Solution ApS 14.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Brogade 97A · DK-8850 Bjerringbro 16.09.2022
Sevelvej 16B · DK-7830 Vinderup 17.05.2022 15.09.2022
Nørremosevej 1 · DK-5853 Ørbæk 14.07.2021 16.05.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 14.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-14 14.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 14.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lars-Christian Bach Andersen 14.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars-Christian Bach Andersen 14.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lba Solution ApS

Brogade 97
8850 Bjerringbro

CVR

42544442

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2021

P-nummer

1027371511

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

522990
Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cbalars@gmail.com

Telefon

31487505

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udføre service inden for transport samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-