Rocketship Ventures ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jul. 2021
 • CVR 42540684

Virksomheden Rocketship Ventures ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 12. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.540 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-22’ DKK

Egenkapital

18’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-22’ DKK

Likviditetsgrad

846 %

God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

537’ DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

Gældsforpligtelser

519’ DKK

Tilgodehavende

37’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -15’
  -
  -15’
  -22’
  -
  -22’
  -
  -22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  500’
  500’
  -
  -
  -
  -
  37’
  37’
  537’
  40’
  -22’
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  514’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  537’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rocketship Ventures ApS 12.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Store Kongensgade 70 · DK-1264 København K 13.02.2023
Nørre Farimagsgade 43 · DK-1364 København K 12.07.2021 12.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-12 12.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Christian Foged 12.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Foged 12.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rocketship Ventures ApS

Store Kongensgade 70
1264 København K

CVR

42540684

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juli 2021

P-nummer

1027367336

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-