L Sliphaber Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2021
 • CVR 42529796

Virksomheden L Sliphaber Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle Øst. De blev etableret i 7. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 204.800 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

205’ DKK

Egenkapital

245’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

196’ DKK

Likviditetsgrad

89 %

Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

44 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

557’ DKK

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

278’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  0
  -39’
  -
  -39’
  196’
  -
  196’
  -9’
  205’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  279’
  -
  -
  279’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  278’
  557’
  40’
  -35’
  -
  -
  245’
  -
  245’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  -
  310’
  312’
  557’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
L Sliphaber Holding ApS 07.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Havrevej 6 · DK-7120 Vejle Øst 01.12.2021
Store Grundet Alle 32 · DK-7100 Vejle 07.07.2021 30.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-07 07.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Linda Sliphaber Søndergaard 07.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Linda Sliphaber Søndergaard 07.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

L Sliphaber Holding ApS

Havrevej 6
7120 Vejle Øst

CVR

42529796

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2021

P-nummer

1027353696

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

linda@sliphaber-weld.com

Telefon

22645977

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-