PhiNans & Co ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2021
 • CVR 42524530

Virksomheden PhiNans & Co ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 6. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 95.405 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

95’ DKK

+128%

Egenkapital

300’ DKK

+47%

Omsætning

-

Resultat før skat

95’ DKK

+128%

Årets resultat

202395.405 DKK
2022-335.228 DKK

Likviditetsgrad

3 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

23 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

70 %

-30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

428’ DKK

+109%

Bruttofortjeneste

109’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

-89%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  109’
  -
  -
  -
  97’
  -
  -2’
  -
  -2’
  95’
  -
  95’
  -
  95’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  424’
  424’
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  428’
  540’
  -240’
  -
  -
  300’
  -
  300’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  128’
  428’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PhiNans & Co ApS 06.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Emiliekildevej 13C · DK-2930 Klampenborg 06.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 06.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-20 20.07.2021
2021-07-06 06.07.2021 19.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
540.000 DKK 20.07.2021
40.000 DKK 06.07.2021 19.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Martin Kragh Hansen 06.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Kragh Hansen 06.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PhiNans & Co ApS

Emiliekildevej 13
2930 Klampenborg

CVR

42524530

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2021

P-nummer

1027345820

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • PhiNans & Co Invest ApS
 • PhiNans Invest ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

phinans@mkhonline.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

540.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-