Sarah Fredberg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2021
 • CVR 42523356

Virksomheden Sarah Fredberg ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 6. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -20.375 DKK, mens den i 2022 var på -20.670 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 166.746 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

167’ DKK

+60%

Egenkapital

311’ DKK

+116%

Omsætning

-

Resultat før skat

162’ DKK

+56%

Årets resultat

2023166.746 DKK
2022104.119 DKK

Likviditetsgrad

17 %

-84%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

+79%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

41 %

-54%
God

Overskudsgrad

-

Balance

752’ DKK

+372%

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

441’ DKK

Tilgodehavende

24’ DKK

+51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -20’
  0
  -2’
  -
  -2’
  162’
  -
  162’
  -4’
  167’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  727’
  -
  -
  727’
  727’
  -
  -
  -
  -
  13’
  24’
  752’
  40’
  271’
  -
  -
  311’
  -
  311’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  300’
  19’
  -
  -
  -
  15’
  -
  141’
  752’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sarah Fredberg ApS 06.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Allegade 8E · DK-2000 Frederiksberg 06.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-06 06.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 24.08.2023
Selskabet tegnes af direktøren 06.07.2021 17.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Sarah Fredberg 24.08.2023
Sarah Fredberg 06.07.2021
Sarah Fredberg 06.07.2021 17.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sarah Fredberg 06.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sarah Fredberg ApS

Allegade 8
2000 Frederiksberg

CVR

42523356

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2021

P-nummer

1027344336

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering samt at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed, der står i forbindelse hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-