Michaelsen Brøchner Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2021
 • CVR 42516627

Virksomheden Michaelsen Brøchner Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 2. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 58.003 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

58’ DKK

Egenkapital

98’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

345 %

God

Afkastningsgrad

-7 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

103’ DKK

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  86’
  86’
  -
  -
  -
  -
  17’
  17’
  103’
  40’
  -8’
  -
  -
  98’
  -
  98’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  103’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Michaelsen Brøchner Holding ApS 02.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Syrenstien 5 · DK-2720 Vanløse 02.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-02 02.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 02.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Katarina Brøchner 02.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Katarina Brøchner 02.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Michaelsen Brøchner Holding ApS

Syrenstien 5
2720 Vanløse

CVR

42516627

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2021

P-nummer

1027321123

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-