EJS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2021
 • CVR 42516309

Virksomheden EJS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bjerringbro. De blev etableret i 29. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.000 DKK, mens den i 2022 var på -8.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 114.581 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

115’ DKK

+235%

Egenkapital

1.004’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

115’ DKK

+235%

Årets resultat

2023114.581 DKK
2022-84.737 DKK
2021-490.462 DKK

Likviditetsgrad

2 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.037’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  115’
  -
  115’
  -
  115’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.036’
  -
  -
  1.036’
  1.036’
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1.037’
  40’
  964’
  -
  -
  1.004’
  -
  1.004’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  -
  -
  -
  8’
  -
  33’
  1.037’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJS Holding ApS 29.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Broparken 28 · DK-8850 Bjerringbro 29.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-09-15 15.09.2022
2021-06-29 29.06.2021 14.09.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 29.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Hans Jimmy Østergaard Sørensen 29.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Jimmy Østergaard Sørensen 29.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJS Holding ApS

Broparken 28
8850 Bjerringbro

CVR

42516309

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2021

P-nummer

1027320364

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, formueadministration samt anden, efter direktionens skøn, i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-