INTO design ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jul. 2021
 • CVR 42515965

Virksomheden INTO design ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 2. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.719 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

Egenkapital

30’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

Likviditetsgrad

22 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-28 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

35’ DKK

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -6’
  -
  -10’
  -
  0
  -
  0
  -10’
  -
  -10’
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  34’
  34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  35’
  40’
  -10’
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  35’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INTO design ApS 02.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Heibergsgade 36 · DK-8000 Aarhus C 02.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 02.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-02 02.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 02.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Charlotte Skøttegaard Steffensen 02.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Charlotte Skøttegaard Steffensen 02.07.2021
Charlotte Skøttegaard Steffensen 02.07.2021 10.04.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INTO design ApS

Heibergsgade 36
8000 Aarhus C

CVR

42515965

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juli 2021

P-nummer

1027320089

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Baglight ApS
 • Edge Light ApS

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er design, produktion og salg af accessories til fashion og bolig, samt enhver anden aktivitet der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-