JBJ Holding Juelsminde ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2021
 • CVR 42514373

Virksomheden JBJ Holding Juelsminde ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Juelsminde. De blev etableret i 30. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 41.133 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

41’ DKK

-83%

Egenkapital

2.286’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

39’ DKK

-83%

Årets resultat

202341.133 DKK
2022238.803 DKK
2021365.017 DKK

Likviditetsgrad

170 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.566’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

476’ DKK

+39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  6’
  -9’
  -
  -4’
  39’
  -
  39’
  -2’
  41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.000’
  -
  -
  2.090’
  2.090’
  -
  -
  205’
  -
  169’
  476’
  2.566’
  41’
  1.959’
  122’
  -
  2.286’
  -
  2.286’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  280’
  2.566’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JBJ Holding Juelsminde ApS 30.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Brund Strandvej 8 · DK-7130 Juelsminde 30.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-02 02.12.2021
2021-06-30 30.06.2021 01.12.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
41.000 DKK 02.12.2021
40.000 DKK 30.06.2021 01.12.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 30.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jan Birkebæk Jensen 30.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Birkebæk Jensen 30.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JBJ Holding Juelsminde ApS

Brund Strandvej 8
7130 Juelsminde

CVR

42514373

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2021

P-nummer

1027318076

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre helt eller delvist ejede selskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

41.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-