MB Holding Struer ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. maj 2021
 • CVR 42513962

Virksomheden MB Holding Struer ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Struer. De blev etableret i 7. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.000 DKK, mens den i 2022 var på -11.880 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 57.242 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

57’ DKK

+645%

Egenkapital

442’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202357.242 DKK
2022-10.507 DKK

Likviditetsgrad

163 %

-73%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

84 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

524’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

133’ DKK

+84%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  390’
  390’
  -
  -
  -
  -
  61’
  133’
  524’
  40’
  52’
  -
  -
  442’
  -
  442’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  82’
  524’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MB Holding Struer ApS 07.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ringgade 6 · DK-7600 Struer 07.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-03 03.11.2022
2021-05-07 07.05.2021 02.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 07.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Mads Gotfred Bendix Pedersen 07.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Gotfred Bendix Pedersen 07.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MB Holding Struer ApS

Ringgade 6
7600 Struer

CVR

42513962

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. maj 2021

P-nummer

1027317304

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-