I. Mägi Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2021
 • CVR 42512710

Virksomheden I. Mägi Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odder. De blev etableret i 28. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 322.923 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

323’ DKK

Egenkapital

361’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

323’ DKK

Likviditetsgrad

454 %

God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

452’ DKK

Bruttofortjeneste

2’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

412’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2’
  -
  -
  -2’
  2’
  -
  0
  -
  0
  323’
  -
  323’
  -
  323’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  321’
  -
  0
  412’
  452’
  40’
  321’
  -
  -
  361’
  -
  361’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  91’
  452’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
I. Mägi Holding ApS 28.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Rude Hedevej 30 · DK-8300 Odder 19.07.2022
Rude Hedevej 30 · DK-8300 Odder 28.06.2021 18.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-28 28.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 28.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Inge Mägi 01.07.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inge Mägi 28.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

I. Mägi Holding ApS

Rude Hedevej 30
8300 Odder

CVR

42512710

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2021

P-nummer

1027316081

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

28703221

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapital i andre selskaber (holdingselskab).

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-