LS Holding 2021 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2021
 • CVR 42505234

Virksomheden LS Holding 2021 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Støvring. De blev etableret i 27. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.344 DKK, mens den i 2022 var på -7.188 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 156.373 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

156’ DKK

-23%

Egenkapital

548’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023156.373 DKK
2022204.053 DKK
2021261.791 DKK

Likviditetsgrad

33 %

+46%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

77 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

711’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

53’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  0
  -8’
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  156’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  658’
  658’
  -
  -
  -
  -
  53’
  53’
  711’
  40’
  357’
  61’
  -
  548’
  -
  548’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  158’
  163’
  711’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LS Holding 2021 ApS 27.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ølandsparken 22 · DK-9530 Støvring 27.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-27 27.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lars Sørensen 27.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Sørensen 27.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LS Holding 2021 ApS

Ølandsparken 22
9530 Støvring

CVR

42505234

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2021

P-nummer

1027308097

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-