Mobilplan ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2021
 • CVR 42504033

Virksomheden Mobilplan ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 30. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.902 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Torben Lajer. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Haahr Rasmussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

78’ DKK

Egenkapital

1.670’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

111’ DKK

Likviditetsgrad

243 %

God

Afkastningsgrad

6 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

2.429’ DKK

Bruttofortjeneste

2.464’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.528’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  2.464’
  -2.173’
  -143’
  -
  148’
  -
  -37’
  -
  -37’
  111’
  -
  111’
  -33’
  78’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  857’
  857’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  44’
  901’
  -
  613’
  -
  -
  903’
  1.528’
  2.429’
  50’
  1.620’
  -
  -
  1.670’
  -
  1.670’
  130’
  130’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  516’
  629’
  2.429’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mobilplan ApS 30.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Niels Brocks Gade 12 · DK-8900 Randers C 29.10.2021
Lille Voldgade 9 · DK-8900 Randers C 30.06.2021 28.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 30.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-08 08.10.2021
2021-06-30 30.06.2021 07.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.10.2021
40.000 DKK 30.06.2021 07.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 30.06.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Torben Lajer 08.10.2021
John Lajer 08.10.2021

Direktører

Navn Fra Til
Torben Lajer 30.06.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Mobilplan Holding ApS 08.10.2021
SMPH Holding ApS 08.10.2021
Torben Lajer 30.06.2021 02.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Lajer 30.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mobilplan ApS

Niels Brocks Gade 12
8900 Randers C

CVR

42504033

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2021

P-nummer

1027306779

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

89503000

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed ved computerprogrammering samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Stifter

Revisor

-