Kjellstrom Holding APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2021
 • CVR 42489271

Virksomheden Kjellstrom Holding APS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 23. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 712.846 DKK, mens den i 2022 var på 343.614 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 622.723 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

623’ DKK

+153%

Egenkapital

907’ DKK

+219%

Omsætning

-

Resultat før skat

799’ DKK

+154%

Årets resultat

2023622.723 DKK
2022246.323 DKK
2021-2.100 DKK

Likviditetsgrad

465 %

+19%
God

Afkastningsgrad

65 %

-31%
God

Soliditetsgrad

83 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.091’ DKK

+202%

Bruttofortjeneste

713’ DKK

+107%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

856’ DKK

+185%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  713’
  -
  -
  -
  713’
  94’
  -
  -
  94’
  799’
  -
  799’
  -177’
  623’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  235’
  235’
  -
  -
  -
  516’
  1’
  856’
  1.091’
  40’
  867’
  -
  -
  907’
  -
  907’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  1’
  184’
  1.091’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kjellstrom Holding APS 23.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Solrød Strandvej 60 · DK-2680 Solrød Strand 23.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.07.2023
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.06.2021 30.06.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-23 23.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 23.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Allan Kjellstrøm Christensen 23.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Kjellstrøm Christensen 23.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kjellstrom Holding APS

Solrød Strandvej 60
2680 Solrød Strand

CVR

42489271

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2021

P-nummer

1027289157

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-