Collective Minds ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2021
 • CVR 42486663

Virksomheden Collective Minds ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 23. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 455.161 DKK, mens den i 2022 var på 1.524.291 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -325.153 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Daniel Suarez-Barcena Christensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-325’ DKK

-345%

Egenkapital

-92’ DKK

-140%

Omsætning

-

Resultat før skat

-415’ DKK

-343%

Årets resultat

2023-325.153 DKK
2022132.941 DKK

Likviditetsgrad

74 %

-34%
Svag

Afkastningsgrad

-105 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-24 %

-296%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

383’ DKK

-80%

Bruttofortjeneste

455’ DKK

-70%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

353’ DKK

-81%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  455’
  -858’
  -
  -
  -403’
  0
  -
  -
  0
  -415’
  -
  -415’
  -90’
  -325’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  30’
  30’
  -
  217’
  -
  -
  33’
  353’
  383’
  100’
  -292’
  100’
  -
  -92’
  -
  -92’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  58’
  288’
  475’
  383’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Collective Minds ApS 23.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vandtårnsvej 77 · DK-2860 Søborg 23.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 23.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-23 23.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 23.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 23.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Suarez-Barcena Christensen 23.06.2021
Sammy Kargaard Elal 23.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sammy Kargaard Elal 23.06.2021
Daniel Suarez-Barcena Christensen 23.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Collective Minds ApS

Vandtårnsvej 77
2860 Søborg

CVR

42486663

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2021

P-nummer

1027286085

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Collective Minds Consulting ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive IT-konsulentvirksomhed og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller