Vandkanten Arnager ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jun. 2021
 • CVR 42482145

Virksomheden Vandkanten Arnager ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rønne. De blev etableret i 10. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 151.648 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

152’ DKK

Egenkapital

385’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

147’ DKK

Likviditetsgrad

89 %

Svag

Afkastningsgrad

27 %

God

Soliditetsgrad

71 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

538’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

137’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  147’
  1’
  -
  -
  1’
  147’
  -
  147’
  -5’
  152’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  402’
  -
  -
  402’
  402’
  -
  -
  -
  -
  9’
  137’
  538’
  40’
  176’
  -
  -
  385’
  -
  385’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  101’
  -
  -
  -
  10’
  -
  154’
  538’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vandkanten Arnager ApS 10.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Redningsvejen 5 · DK-3700 Rønne 10.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-10 10.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 10.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Keld Kiel 10.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Keld Kiel 10.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vandkanten Arnager ApS

Redningsvejen 5
3700 Rønne

CVR

42482145

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. juni 2021

P-nummer

1027280443

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@titanium.nu

Telefon

23245566

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og anden investeringsvirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-