B NØRREGAARD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2021
 • CVR 42475637

Virksomheden B NØRREGAARD ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser" og har adresse i Bække. De blev etableret i 16. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 43.300 DKK, mens den i 2021 var på 33.365 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -204.390 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-204’ DKK

-525%

Egenkapital

3.006’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-262’ DKK

-524%

Årets resultat

2022-204.390 DKK
202148.042 DKK

Likviditetsgrad

484 %

-7%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+47%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.739’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

43’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.547’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  43’
  0
  -80’
  -
  -37’
  92’
  -317’
  -
  -225’
  -262’
  -
  -262’
  -58’
  -204’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  38’
  -
  192’
  -
  -
  -
  -
  192’
  646’
  515’
  -
  -
  490’
  3.547’
  3.739’
  40’
  2.907’
  59’
  -
  3.006’
  -
  3.006’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  6’
  733’
  3.739’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
B NØRREGAARD ApS 16.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Teglvænget 21 · DK-6622 Bække 16.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 16.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-16 16.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 16.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Bent Nørregaard Jensen 16.06.2021
Torben Nørregaard 16.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bent Nørregaard Jensen 16.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

B NØRREGAARD ApS

Teglvænget 21
6622 Bække

CVR

42475637

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2021

P-nummer

1027272890

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

451120
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er salg af biler og anden beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-