Reinholdt Holding af 2021 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2021
 • CVR 42472123

Virksomheden Reinholdt Holding af 2021 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tune. De blev etableret i 15. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 97.146 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

97’ DKK

-50%

Egenkapital

557’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

96’ DKK

-50%

Årets resultat

202397.146 DKK
2022195.568 DKK
2021-1.950 DKK

Likviditetsgrad

7.087 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

17 %

-50%
God

Soliditetsgrad

100 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

559’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

177’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  98’
  -
  -
  -
  -
  96’
  -
  96’
  -1’
  97’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  382’
  -
  -
  382’
  382’
  -
  -
  61’
  0
  108’
  177’
  559’
  40’
  114’
  61’
  -
  557’
  -
  557’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  559’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Reinholdt Holding af 2021 ApS 15.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gærdestien 3 · DK-4030 Tune 15.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-15 15.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Torben Reinholdt 15.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Reinholdt 15.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Reinholdt Holding af 2021 ApS

Gærdestien 3
4030 Tune

CVR

42472123

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2021

P-nummer

1027268974

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, formueadministration samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-