Løje Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jun. 2021
 • CVR 42471992

Virksomheden Løje Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kirke Såby. De blev etableret i 17. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -196.659 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-197’ DKK

Egenkapital

418’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-197’ DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

422’ DKK

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -193’
  -193’
  -197’
  -
  -197’
  -
  -197’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  422’
  -
  -
  422’
  422’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  422’
  40’
  -197’
  -
  -
  418’
  -
  418’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  422’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Løje Holding ApS 17.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Landevejen 52A · DK-4060 Kirke Såby 07.12.2022
Landevejen 52A · DK-4060 Kirke Såby 17.06.2021 06.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-17 17.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 17.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Nick Løje Maigaard 17.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nick Løje Maigaard 17.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Løje Holding ApS

Landevejen 52
4060 Kirke Såby

CVR

42471992

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. juni 2021

P-nummer

1027268699

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-