NOXA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2021
 • CVR 42471720

Virksomheden NOXA ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Galten. De blev etableret i 16. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.410 DKK, mens den i 2021 var på -6.371 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.848 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+10%

Egenkapital

28’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+10%

Årets resultat

2022-5.848 DKK
2021-6.514 DKK

Likviditetsgrad

183 %

God

Afkastningsgrad

-9 %

+53%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

45 %

-55%
God

Overskudsgrad

-

Balance

61’ DKK

+82%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

61’ DKK

+82%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  0
  -
  0
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  41’
  61’
  61’
  40’
  -12’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  61’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOXA ApS 16.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Søndergade 19G · DK-8464 Galten 16.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 16.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-16 16.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 16.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Gregersen 16.06.2021
Claus Gregersen 16.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sonja Marie Gregersen 20.07.2023
Claus Gregersen 16.06.2021
Bjarne Gregersen 16.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NOXA ApS

Søndergade 19
8464 Galten

CVR

42471720

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2021

P-nummer

1027268052

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • App-Memocard ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med at producere apps og sælge disse online, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-